Доуниверситетска програма на SJTU

Пред-университетската програма на SJTU на университета Шанхай Jiao Tong, съкратена като SJTUï¼, е предназначена за чуждестранни студенти.
В доуниверситетската програма на SJTU международните студенти могат да подобрят своите езикови умения, академични постижения и културна адаптивност, ако е необходимо, и по този начин да положат солидна основа за по-нататъшното си бакалавърско обучение.
Предуниверситетската програма SJTU A и Pre-University Program B се организират съответно. Доуниверситетска програма А и доуниверситетска програма Б се организират съответно. Програма А е предназначена за студенти, които вече са достигнали добро ниво на владеене на китайски език (HSK 4â 1 §180 или еквивалент), но се нуждаят от корекция на академични предмети по китайски, английски и математика, за да отговорят на изискванията на студентски прием в SJTU. Програма Б е подходяща за студенти, които не притежават никакви китайски езикови умения, но се представят добре по други предмети. Студентите получават интензивно обучение по китайски език. Те могат също така да постигнат допълнителен напредък по английски език, математика и други предмети, за да отговорят на изискванията на SJTUбакалавърски прием.
<1>